De cursus Eerste Hulp bij Drank en Drugs – EHBDD – is bedoeld voor EHBO-ers die regelmatig worden ingezet op evenementen waarbij bezoekers mogelijk drank en/of  drugs gebruiken.

 

Wat doe je als iemand flipt – wat doe je als iemand out gaat?

Het gebruik van drugs, ook wel middelen genoemd, neemt afgelopen jaren flink toe, ook in ons werkgebied. Voorheen kwam je het gebruik van middelen met name tegen bij grootschalige evenementen, maar de afgelopen jaren is zien wij het vrijwel overal  binnen onze maatschappij. Het overmatige gebruik van drank en drugs kan leiden tot onvoorspelbare en gevaarlijke situaties. Niet alleen voor de gebruiker zelf, maar ook voor de omgeving.

Tijdens de lesavond maak je kennis met de diverse soorten drugs, de trends en de gebruikersmethoden. Ook leer je de signalen op te vangen en je te verplaatsen in de situatie van de gebruiker, de hulp vrager.

Wat moet je als EHBO-er weten en doen om de juiste hulp te verlenen en eventueel na triage de hulp van deskundigen in te roepen. Welk effect heeft jouw gedrag op de hulpvrager en zijn omgeving? En last but not least: wat zijn de do’s en don’ts.

Als EHBO-er wordt je ook geconfronteerd met de directe gevolgen van drank- en drugsgebruik en word je geleerd wat je moet doen indien de gezondheid acuut in gevaar komt. Denk daarbij aan (korte) bewusteloosheid, het bewaken van de vitale functies, de stabiele zijligging en reanimatie.

Onze cursus omvat een dagdeel theorie aangevuld met een lesavond praktijk en is alleen voor onze leden toegankelijk. En dan met name voor leden die actief als vrijwilligers worden ingezet op evenementen waarop EHBDD kennis vereist of gewenst is. Dat is de gevraagde tegenprestatie. Deelnemers ontvangen een certificaat.

 

EHBO leden ontvangen een uitnodiging om deel te nemen. Er zijn geen extra kosten aan verbonden naast het lidmaatschap van de vereniging.