Lidmaatschap

Leden zijn natuurlijke personen die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en in het bezit zijn van een geldig diploma Eerste Hulp.

Daarnaast kent de vereniging Ereleden, die wegens buitengewone verdiensten voor de vereniging op voorstel van het bestuur door de ALV als zodanig zijn benoemd.

Rustende leden zijn leden die gedurende lange tijd lid van de vereniging zijn geweest en aan wie gezien hun leeftijd of vanwege andere omstandigheden niet meer het vereiste geldig EHBO diploma kan worden gesteld.

Lid van verdienste zijn zij die wegens hun verdiensten voor de vereniging op voorstel van het bestuur door de ALV als zodanig zijn benoemd.

 

Lid worden?

Via onderstaand button kunt u zich aanmelden als lid van de EHBO-vereniging Holten. U dient wel in het bezit te zijn van een geldig Oranje Kruis EHBO-diploma. Heeft u deze nog niet? Dan kunt u zich uiteraard wel aanmelden voor de opleiding Eerste Hulp. Na het succesvol afronden van deze opleiding wordt u voor de rest van het jaar gratis lid.

Na ontvangst van uw aanmeldingsformulier ontvangt u van ons een factuur voor het lidmaatschap . Aanmelden kan ook bij de ledenadministratie via secretaris@ehbo-holten.nl

Donateurs

Onze vereniging telt een groot aantal donateurs die de vereniging met een jaarlijkse bijdrage financieel ondersteunen. Zij dragen onze vereniging een warm hart toe waarvoor wij hen heel dankbaar zijn.

Donateur worden? Aanmelden kan via onderstaand formulier.