Doel van de vereniging

De vereniging heeft als doel het verlenen van eerste hulp bij ongelukken te bevorderen.

Om dit doel te bereiken organiseren wij cursussen waarbij zowel theoretisch als praktisch onderricht wordt gegeven in het verlenen van eerste hulp bij ongelukken. Aansluitend bieden wij nascholingscursussen om het diploma EHBO geldig te houden.

Het daadwerkelijk verlenen van eerste hulp op evenementen

AVG en Privacy

De algemene verordening gegevensbescherming AVG is de Europese privacywet die ons de verantwoordelijkheid geeft om zorgvuldig met uw (digitale) persoonsgegevens om te gaan en u daarover goed te informeren.

 

Welke persoonsgegevens  verwerken wij?

EHBO-vereniging Holten verwerkt verschillende persoonsgegevens. Indien u bij ons een opleiding of herhalingsles wilt volgen, of hulpverlening bij een evenement wilt doen, hebben wij uw contactgegevens nodig (bijvoorbeeld om u te kunnen informeren over de startdatum van de opleiding of het rooster van de vervolglessen).

Wij hebben uw contactgegevens ook nodig als u bij ons hulpverlening bij een evenement wilt aanvragen.

Onze opleidingen en herhalingslessen zijn gericht op (her)certificering. Wij verwerken dan ook gegevens die noodzakelijk zijn voor dit doel. Wij houden bijvoorbeeld bij op welke momenten bepaalde bijscholingen gevolgd zijn, omdat wij dit bij certificerende instanties moeten kunnen overleggen en moeten kunnen controleren of u over alle noodzakelijke competenties beschikt bij het aanvragen van verlenging. Om die reden houden we ook vervaldata van diploma's bij.

Van actieve hulpverleners (mensen die namens de vereniging ingezet worden voor hulpverlening bij evenementen) houden wij extra gegevens bij, b.v. de in bruikleen verstrekte verbandkoffers, kleding en eventueel andere materialen.

 

Bijzondere persoonsgegevens

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens.