Hulp bij Evenementen

Heeft u EHBO-ers nodig bij een door u georganiseerd evenement dan kunt u dit middels het online aanvraagformulier doorgeven. Om hulp te mogen verlenen zijn er mensen nodig met een geldig EHBO-diploma. Onze leden zijn allen gediplomeerde vrijwilligers met een aantekening reanimatie en AED-bediening. Zij zijn een enthousiaste groep mensen van wie de kennis op niveau wordt gehouden door de jaarlijkse herhalingslessen.

Bij diverse evenementen is het verplicht om te voldoen aan de eisen van de APV (algemene plaatselijke verordening) omdat anders de vergunning voor de organisator niet wordt afgegeven. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat er bepaalde eisen worden gesteld aan de EHBO-post. Mocht u niet beschikken over een dergelijk ingerichte EHBO-post dan bieden wij de mogelijkheid om de medische unit (EHBO-caravan) aan te vragen.

Om een aanvraag voor EHBO-hulpverlening  te behandelen is tijd nodig. Daarom dient een aanvraag voor EHBO-hulpverlening minimaal 3 weken voor aanvang van het evenement te worden ingediend. U wordt daarbij vriendelijk verzocht het online aanvraagformulier volledig in te vullen. De kosten voor een EHBO-er zijn € 7,- per persoon per uur, en het minimaal in te zetten EHBO-ers op een evenement is altijd twee personen.

Ook kan de medische unit (EHBO-caravan) worden aangevraagd, de kosten hiervan zijn € 50,- per dagdeel met een maximum van € 100,- per dag. Zodra de gegevens binnen zijn wordt de aanvraag in behandeling genomen. Ongeveer 1 week voor het evenement krijgt u een bevestiging met de namen van de EHBO-hulpverleners en eventuele aanvullende informatie toegestuurd. De kosten zullen na afloop van het evenement middels een factuur geïnd worden en verstuurd worden naar het door u opgegeven factuuradres.

Voor tips en trucs zie link; http://www.vrtwente.nl/evenementen

Aanvraag formulier: