Herhalingsles Eerst Hulp aan kinderen

Heeft u de opleiding eerste hulp aan kinderen gevolgd dan dient u deze jaarlijks te herhalen om uw certificaat te behouden. In één avond wordt de theorie en praktijk herhaald die u in de opleiding geleerd heeft.

Aanmelden:

Opleiding waar u zich voor wilt inschrijven: